ΤΑΠΕΣ & ΑΝΤΛΙΕΣ

Η τάπα ροής , βρυσάκι ροής εφαρμόζουν μόνο στα δοχεία των 5 και 1 λίτρου της βιοαιθανόλης Bionlov . Η αντλία με μπαταρία βοηθάει στον ανεφοδιασμό καυστήρων μεγάλης χωρητικότητας.