Επιτραπέζια τζάκια βιοαιθανόλης

Τα επιτραπέζια τζάκια βιοαιθανόλης λόγω του μικρότερου όγκου τους είναι προτιμότερο να τοποθετούνται επάνω σε κάποια βάση (πάγκος) ή τραπέζι ώστε να είναι ορατή και σε έλεγχο η καύση τους. Δεν αποκλείεται η τοποθέτηση τους στο δάπεδο, αλλά ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας.