Εντοιχιζόμενα τζάκια βιοαιθανόλης

Όλα τα εντοιχιζόμενα τζάκια μπορούν να εντοιχιστούν σε τοίχο ή γυψοσανίδα αλλά δεν αποκλείεται και η απλή επιτοίχια στήριξη τους.