Εντοιχιζόμενα τζάκια βιοαιθανόλης 

Δείτε τα νέα εντοιχιζόμενα τζάκια βιοαιθανόλης Biofire. Τα εντοιχιζόμενα τζάκια βιοαιθανόλης μπορούν να εντοιχιστούν αλλά δεν αποκλείεται και η απλή επιτοίχια στήριξη. Διαβάστε πως λειτουργούν