Επιτοίχια τζάκια βιοαιθανόλης

Τα επιτοίχια τζάκια βιοαιθανόλης τοποθετούνται εύκολα σε τοίχο ή κρεμαστά σε γυψοσανίδα. Όλα τα υλικά τοποθέτησης για την επιτοίχια στήριξη τους περιλαμβάνονται εντός συσκευασίας και σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται τεχνίτης, αν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία (τρυπάνι, άλφαδι , μέτρο). Διαβάστε περισσότερα