Βιοαιθανόλη 

H βιοαιθανόλη Bionlov® είναι κατάλληλη για τζάκια βιοαιθανόλης. Η Bionlov έχει υποστεί δευτερογενή επεξεργασία καθαρισμού-διόρθωση,  διαδικασία που την κάνει να υπερέχει σε ποιότητα και την καθιστά άοσμη κατά την καύση της. Διαβάστε τι ειναι η βιοαιθανόλη για τζάκια