Βιοαιθανόλη

H Bionlov® είναι διάλυμα βιο-αιθανόλης (υψηλότερης δυνατής ποιότητας για τζάκια βιοαιθανόλης. Η Bionlov έχει υποστεί δευτερογενή επεξεργασία καθαρισμού-διόρθωση,  διαδικασία που την κάνει να υπερέχει σε ποιότητα και την καθιστά άοσμη κατά την καύση της.