ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ 

Τα τζάκια βιοαιθανόλης χρησιμοποιούν για καύσιμο , την βιοαιθανόλη και δεν χρειάζονται παροχή ρεύματος ή προμήθεια ξύλων για την λειτουργία τους. Διαβάστε περισσότερα