Βιοαιθανόλη για τζάκια

Τα τζάκια βιοαιθανόλης χρησιμοποιούν για καύσιμο , την βιοαιθανόλη ή αλλιώς την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη και δεν χρειάζονται παροχή ρεύματος ή προμήθεια ξύλων για την λειτουργία τους. Διαβάστε περισσότερα