Πολιτικη προσωπικων δεδομενων

Η επιχείρηση «Biofire» δύναται να τηρεί αρχείο για να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της, μέσω του e-biofire.gr και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών. Η επιχείρηση «Biofire» χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης πελατολογίου, έρευνας προϊόντων και σκοπούς marketing μόνο στον απαραίτητο βαθμό για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεδομένα τα οποία αφορούν άτομα, μεταβιβάζονται στους εθνικούς φορείς και υπηρεσίες μόνο στα πλαίσια τα οποία προβλέπονται από το νόμο.

Θέλουμε να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να σας θέτουμε ερωτήματα σε σχέση με την καταλληλότητα των τελευταίων. Η συμμετοχή σε αυτά τα ερωτηματολόγια είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να απομονώσουμε τα δεδομένα αυτά. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εκπρόσωπο μας. Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 & 13 του ν. 2472/1997.