Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Με 45 πόντους επιβράβευσης αγοράζετε εντελώς δωρεάν μία βιοαιθανόλη 5L":